The Latest

Mood atm.
Jul 16, 2014 / 2 notes

Mood atm.

Jul 6, 2014 / 2 notes
Sunday’s are my serenity.
Jul 6, 2014 / 2 notes

Sunday’s are my serenity.

Pêşmergey wiļatparêz: Le tewawî Kurdistanî gelî me zorî zehmet dîtua, şehîdî dawa, enfal kirawa û derbader buwa. Êsta seranser başurî wiļatî me wek benda 140î deskewtua. Berîneden. Berineden gel! Wa Pêşmerge, berineden. Pêşmerge Pêşmerge, çawî me Pêşmerge. Diļî me Pêşmerge.
Jun 30, 2014 / 6 notes

Pêşmergey wiļatparêz: Le tewawî Kurdistanî gelî me zorî zehmet dîtua, şehîdî dawa, enfal kirawa û derbader buwa. Êsta seranser başurî wiļatî me wek benda 140î deskewtua. Berîneden. Berineden gel! Wa Pêşmerge, berineden. Pêşmerge Pêşmerge, çawî me Pêşmerge. Diļî me Pêşmerge.

H.
Jun 24, 2014 / 5 notes

H.

Breakfast in bed 😉
Jun 23, 2014 / 1 note

Breakfast in bed 😉

Perfection.
Jun 15, 2014 / 2 notes

Perfection.

Ice cold turn up.
Jun 15, 2014 / 2 notes

Ice cold turn up.

Jun 13, 2014 / 3 notes
Beyanî baş.
Jun 12, 2014 / 2 notes

Beyanî baş.

Recovery: the day after.
Jun 9, 2014 / 2 notes

Recovery: the day after.

Energising in the sun.
Jun 8, 2014 / 2 notes

Energising in the sun.

Serenity.
Jun 3, 2014 / 3 notes

Serenity.

Iced love on the dock.
May 31, 2014

Iced love on the dock.

May 29, 2014 / 5 notes