The Latest

Cuteness overload. The young ones are PJ-ing it up in Parkî Azadî.
Jul 29, 2014 / 4 notes

Cuteness overload. The young ones are PJ-ing it up in Parkî Azadî.

Alay rengînim. Gewretrîn symbolî hestî kurdayetî. 
Jul 29, 2014 / 5 notes

Alay rengînim. Gewretrîn symbolî hestî kurdayetî. 

Krêkarî Parkî Azadî Silêmanî.
Jul 29, 2014 / 3 notes

Krêkarî Parkî Azadî Silêmanî.

Suit and tie day.
Jul 28, 2014 / 4 notes

Suit and tie day.

Sunday’s are for breathing. So that’s what I do.
Jul 27, 2014 / 1 note

Sunday’s are for breathing. So that’s what I do.

Mood atm.
Jul 16, 2014 / 2 notes

Mood atm.

Jul 6, 2014 / 2 notes
Sunday’s are my serenity.
Jul 6, 2014 / 2 notes

Sunday’s are my serenity.

Pêşmergey wiļatparêz: Le tewawî Kurdistanî gelî me zorî zehmet dîtua, şehîdî dawa, enfal kirawa û derbader buwa. Êsta seranser başurî wiļatî me wek benda 140î deskewtua. Berîneden. Berineden gel! Wa Pêşmerge, berineden. Pêşmerge Pêşmerge, çawî me Pêşmerge. Diļî me Pêşmerge.
Jun 30, 2014 / 6 notes

Pêşmergey wiļatparêz: Le tewawî Kurdistanî gelî me zorî zehmet dîtua, şehîdî dawa, enfal kirawa û derbader buwa. Êsta seranser başurî wiļatî me wek benda 140î deskewtua. Berîneden. Berineden gel! Wa Pêşmerge, berineden. Pêşmerge Pêşmerge, çawî me Pêşmerge. Diļî me Pêşmerge.

H.
Jun 24, 2014 / 5 notes

H.

Breakfast in bed 😉
Jun 23, 2014 / 1 note

Breakfast in bed 😉

Perfection.
Jun 15, 2014 / 2 notes

Perfection.

Ice cold turn up.
Jun 15, 2014 / 2 notes

Ice cold turn up.

Jun 13, 2014 / 3 notes
Beyanî baş.
Jun 12, 2014 / 2 notes

Beyanî baş.